Be Trafikkskole ved Morten Skrindsrud, logo

Praktisk informasjon

Søknad
Alle som skal ta førerkort må registrere «Søknad om førerkort». Denne søknaden finner du på nettsidene til Statens Vegvesen. Før du kan ta førerprøven må søknaden være registrert og godkjent. Når du har opprettet «min side» på vegvesen.no kan du godkjenne oss for å bestille praktisk førerprøve til deg online. Dersom du har nedsatt syn og bruker briller eller kontaktlinser kreves det i tillegg en optikerattest som skal levers på Trafikkstasjonen før vi kan bestille førerprøven. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer, eller bruker medikamenter fast, må du ha legeattest. Når søknaden din er registrert og du mener du har forberedt deg godt nok med teorien, kan du ta den teoretiske delen av førerprøven.

Førerprøven
Teoriprøven avlegges på Trafikkstasjon hvor det er drop-in (uten timebestilling). Åpningstider er mandag kl. 12.00 – 14.00 og torsdag kl. 08.00 – 10.00. Når teoriprøven er bestått trenger vi en tilbakemelding slik at vi kan bestille praktisk førerprøve til deg. Ventetiden for tildeling av praktisk prøve kan variere opp til 2 måneder, slik at det kan være en fordel å være tidlig ute med teoriprøven.
Husk å ta med legitimasjon til alle prøver!

Trafikalt grunnkurs
Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Er du over 25 år trenger du kun førstehjelp og mørkekjøring. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere, eller har førerkort fra før trenger du ikke ta det på nytt. Les mer om trafikalt grunnkurs hos BE Trafikkskole her.

Føreropplæring
Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge et best mulig opplæringsforløp for deg. Forskning viser at de elevene som kommer tidlig i gang med opplæringen og får mye mengdetrening blir tryggere førere og er mindre utsatt for ulykker.

Betaling
Dersom ikke annet er avtalt på forhånd skjer all betaling med kort eller kontant for hver kjøretime. Ved utsendelse av faktura tilkommer et fakturagebyr. BE Trafikkskole tar forbehold om endring av priser og rutiner i løpet av opplæringsforløpet.

Gjensidig venteplikt
Både elev og lærer skal vente på avtalt møtested i 15 min. etter at timen er begynt. Forsinkelse kan oppstå på grunn av ting vi ikke rår over. Både elev og lærer skal snarest mulig gi beskjed når en forsinkelse oppstår.

Avbestilling
Eventuelle avbestillinger av kjøretime skal skje senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt time. Sikkerhetskurs veg, sikkerhetskurs bane og mørkekjøring må avbestilles senest kl. 12.00 3 virkedager før. Teorikurs skal avbestilles senest en uke før oppstart, og refunderes ikke dersom du må avbryte kurset. Dersom avbrudd skyldes dokumentert sykdom tilbys tilsvarende undervisning senere. Ved for sent meldt fravær må du betale for timene. Dersom sykdom forhindrer fremmøte og det blir forevist legeattest slipper du selvsagt å betale.

Eventuelle vansker
Vi ønsker at du skal være fornøyd under opplæringen, men skulle det oppstå uklarheter, eller uenighet håper vi du tar det opp med oss umiddelbart.

Nyttige lenker

Noen nyttige linker for deg som skal ta førerkort.

www.vegvesen.no/Forerkort

www.prove.no

www.teoritentamen.no

www.nettlappen.no

Læreplan klasse B, BE og B96

crossmenu