Be Trafikkskole ved Morten Skrindsrud, logo

Førerkort på personbil (klasse B)

Skal du ta førerkort på bil (klasse B) i Valdres, så håper vi du velger oss. Vi hjelper deg med kurs og opplæring for automat eller manuelt gir.

Du kan starte øvelseskjøring og opplæring i klasse B når du har fylt 16 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det trafikale grunnkurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy.

Når du har gjennomført det trafikale grunnkurset og har fylt 16år anbefaler vi at du starter øvelseskjøringen med personbil. Våre erfaringer tilsier at en tidlig start gjør at du får lavere opplæringskostnader i tillegg til økt trafikkforståelse.

Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et bestemt antall obligatoriske timer som skal gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier. Les mer om trafikalt grunnkurs hos BE Trafikkskole

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene: Sikkerhetskurs på bane, 4 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 13 undervisningstimer.

Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen og består av 45 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller kan prøven tilrettelegges i muntlig form.

Det obligatoriske trinnsystemet er utviklet av Vegdirektoratet som et ledd i Nasjonal Transportplan av 2002-2011.

Vi vil poengtere at de obligatoriske elementene vi har vist til overfor er et minimum med tanke på antall undervisningstimer. Våre erfaringer er at mange trenger og selv ønsker flere timer før den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både du som elev og vi som kjørelærere er tilfreds med din trafikale kompetanse, kan den offisielle opplæringen avslutter med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en oppgave på sikkerhetskontroll og en ca. 60min kjøretur under varierte vei- og trafikkforhold. Sensorene gjør en vurdering på om målene i trinn 2-4 overfor er oppnådd og vil med dette gjøre en faglig vurdering om prøven godkjennes.

crossmenu