Be Trafikkskole ved Morten Skrindsrud, logo

Førerkort på personbil og henger (klasse BE og B96)

Skal du ta førerkort på bil og henger i Valdres så håper vi å være et naturlig førstevalg. Vi tilbyr opplæring i 2 klasser, klasse BE og klasse B96.

Skal du ta førerkort på personbil og henger (B eller B96) i Valdres, så kan du kjøre denne bilen hos oss

Opplæringsforløpet på klasse BE er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Hvert enkelt trinns målsetning skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Blir dekket gjennom opplæring for førerrett i klasse B. Les mer om trafikalt grunnkurs hos BE Trafikkskole.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bil og henger rent kjøreteknisk, samt forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastsikring. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal opplæring
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhetskurs på vei – 3 undervisningstimer.

Vi vil poengtere at de obligatoriske elementene vi har vist til ovenfor er et minimum med tanke på antall undervisningstimer. Våre erfaringer er at mange trenger og selv ønsker flere timer før den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Førerrett for klasse B96 blir utstedt ved fullført obligatorisk opplæring uten gjennomføring av en praktisk førerprøve. Kode 96 gir derimot en begrensning i førerkortet sammenlignet med BE, da man har bare lov til å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opp til 4250 kg.

Klasse BE blir utsted ved fullført obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en oppgave på sikkerhetskontroll og en ca. 60min kjøretur under varierte vei- og trafikkforhold. Sensorene gjør en vurdering på om målene i trinn 2-4 overfor er oppnådd og vil med dette gjøre en faglig vurdering om prøven godkjennes. Med gjennomført opplæring og prøve i klasse BE har du lov til å kjøre bil og henger med en tillatt totalvekt opp til 7000 kg.

crossmenu