Be Trafikkskole ved Morten Skrindsrud, logo

Førerkort på traktor (klasse T)

Skal du ta førerkort på traktor (klasse T) i Valdres, så håper vi du velger oss til opplæringen.

Traktor som brukes ved opplæring av traktor

Du kan starte øvelseskjøring og opplæring i klasse T når du har fylt 15 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det trafikale grunnkurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy.

Opplæringsforløpet på traktor er delt opp i 4 trinn med et bestemt antall obligatoriske timer som skal gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier. Les mer om trafikalt grunnkurs hos BE Trafikkskole

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
På dette trinnet skal du lære om traktorer og kjøring med en traktor og tilhenger rent kjøreteknisk.

Trinn 3: Trafikal del
På dette trinnet er målet at du skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om traktorens kjøreegenskaper, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og vurdere egen førerkompetanse

Trinn 4: Avsluttende opplæring
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat.

Les mer om trinnene på nettsidene til Statens Vegvesen

Hva kan du kjøre med førerkortklasse T?

Med klasse T kan du blant annet kjøre traktor og motorredskap.

På førerkortet ditt finner du en kode sammen med klassen. Denne forteller mer om hvilke kjøretøy du kan/ikke kan kjøre. Les mer om kodene på Statens Vegvesen.

 

crossmenu